VI Hjælper med alt det praktiske

Når du har mistet
kontakt os
Farvel Jord

Vi hjælper med alt det praktiske

Når du har mistet

Når der sker et dødsfald, skal en læge udfylde og underskrive en dødsattest. Herefter indberettes attesten elektronisk til Sundhedsstyrelsen, men den skal samtidig også udskrives på papir til begravelsesmyndigheden (sognepræsten). Derudover er det vigtigt at huske på, at Bedemanden skal være i besiddelse af dødsattesten, før den afdøde må flyttes.

Uanset om dødsfaldet er sket i hjemmet, på hospital/hospice/plejehjem eller andetsteds, vil vi efter aftale med de pårørende gøre afdøde i stand, lægge afdøde i kiste, varetage en evt. udsyngning samt sørge for transport til kapel eller krematorie.

Senest to dage efter dødsfaldet skal der indsendes en anmodning om begravelse eller ligbrænding til kirkekontoret i bopælssognet, hvor sognepræsten er begravelsesmyndighed – dette skal gøres uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej. På anmodningen skal man angive, hvordan begravelsen skal foregå, og her er det vigtigt, at afdødes ønsker bliver respekteret. Bedemanden skal have fuldmagt fra nærmeste pårørende (eksempelvis ægtefælle, forældre eller barn af afdøde) for at anmelde dødsfaldet. I dag foregår denne del digitalt, så de eneste nødvendige oplysninger på afdøde er navn, adresse og CPR-nummer. Hvis afdøde er gift/registreret partner eller enke/enkemand, skal vi bruge de samme oplysninger (og en evt. dødsdato) på ægtefællen/partneren. Hvis der opstår problemer med at finde gamle CPR-numre eller lignende, så hjælper vi selvfølgelig meget gerne med at skaffe den nødvendige dokumentation. Det familiemedlem, som står som anmelder af dødsfaldet overfor sognet, bliver også kontaktperson i forhold til Skifteretten, hvis ikke andet er aftalt.

Opgaver for de pårørende
  • Tage hånd om evt. husdyr
  • Sikker opbevaring af værdipapirer, kontanter, smykker m.v.
  • Opsigelse af huslejekontrakt, el, vand, renovation, telefon/internet, licens, aviser, abonnementer
  • Sletning af evt. profiler på Facebook, Twitter, Linkedin m.v.
  • Destruktion af kreditkort
  • Hente ejendele på arbejdsplads eller hospital/hospice
  • Udpege kontaktperson til Skifteretten

“Livet er lige som at køre på cykel.
Hvis du vil holde balancen,
må du være i bevægelse”

Albert Einstein, 1879 – 1955

Få svar på dine spørgsmål

Ved dødsfald kan der opstå en del spørgsmål og det kan være svært at få overblik over hvad der skal gøres. Derfor kan du hente hæftet “Når nogen dør” gratis, som kan hjælpe dig med at afklare de vigtigste spørgsmål.

Begravelse eller bisættelse

Er du i tvivl om det skal være en begravelse eller en bisættelse? Hvad er foreskellen og hvilken indflydelse vil det have for dine muligheder for valg af gravsted?

Valg af gravsted

Lær mere om dine muligheder for valg af gravsteder på fyn. 

Til børn

Det kan være særligt svært at forklare dødsfald til børn. Derfor kan du gratis hente bogen “hvor går man hen, når man går bort”, som lydbog eller PDF.

Valg af kiste eller urne

Farvel Jord har et stort udvalg af kister og urner til forskellige typer begravelse, kremering eller bisættelser.

En samtale er helt uforpligtende

Kontakt Farvel Jord

Telefon

Adresse

Peder Wessels Vej 21

5220 Odense SØ

 

CVR 44860104