Hvad er en

Begravelse uden kirke?
kontakt os

Farvel Jord

Begravelse uden kirke

Og hvordan foregår det med begravelse uden kirke?

Medmindre den afdøde har givet udtryk for andet, kan de pårørende vælge en begravelse uden kirke. Denne adskiller sig fra en bisættelse, ved at afdøde ikke kremeres (brændes), men sænkes i jorden i sin kiste. Ved både en bisættelse og begravelse ligger den afdøde i sin kiste under højtideligheden i kirken. Men når højtideligheden er slut, bærer familie og andre pårørende kisten ud til kirkegården, til et udvalgt gravsted.

Gravstedet er gerne et familiegravsted hvor andre familiemedlemmer ligger. Ved selve begravelsen bliver den afdøde nedsænket i jorden (jordfæstet), og præsten kaster jord på kisten tre gange før præsten afslutter med en kort bøn. Begravelsen er dermed slut og kirken sørger for fuldstændig tildækning og pyntning af gravstedet.

Den afdøde har ikke altid besluttet hvordan denne ønsker at begravelsen foregår. Derfor er det op til de pårørende at beslutte hvordan højtideligheden skal foregå og hvor den skal finde sted. Begravelsen skal normalt blot ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet), og på en godkendt begravelsesplads.

De folkekirkelige kirkegårde er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser i Danmark, og her kan afdøde blive begravet uden kirke, uanset om denne er medlem af folkekirken eller ej i det sogn, hvor denne er bosat. Har afdøde særlig tilknytning til et andet sogn eller kirkegård, kan begravelsen også foregå her.

Begravelse uden kirke

Afhængig af, hvilken kirkegård, man ønsker at bruge, vil man kunne vælge forskellige typer af gravsted. For kistebegravelser vil det på de fleste kirkegårde være muligt at vælge mellem en anonym fællesgrav (De ukendtes grav), en fællesplæne med plænesten eller et individuelt anlæg, hvor gravstedet er omkranset af et hegn eller en hæk.

På Assistenskirkegården i Odense kan man også vælge den såkaldte Skovkirkegård, hvor gravstenene er placeret i kanten af et lille skovområde. Du kan se en nærmere beskrivelser af de enkelte gravstedsformer på Odense Kommunes hjemmeside.

“Vi spørger altid,
om der findes et liv
efter døden.

Vi burde spørge,
om der findes et liv
efter fødslen?

Samuel Beckett, 1906 – 1989

Bisættelse eller begravelse?

Der er, som sagt, kun få undtagelser for at blive begravet andre steder end på en kirkegård. Derfor, hvis der er et ønske om undgåelse af kirkegård, kunne en bisættelse være en bedre mulighed. 

Valg af kiste eller urne

Farvel Jord har et stort udvalg af kister og urner til forskellige typer begravelse, kremering eller bisættelser.

En samtale er helt uforpligtende

Kontakt Farvel Jord

Telefon

Adresse

Peder Wessels Vej 21

5220 Odense SØ

 

CVR 44860104