VI Hjælper med alt det praktiske

Gravsteder
Farvel Jord

Valg af gravsted

Kirkegårde på fyn

Når der sker et dødsfald, skal en læge udfylde og underskrive en dødsattest. Herefter indberettes attesten elektronisk til Sundhedsstyrelsen, men den skal samtidig også udskrives på papir til begravelsesmyndigheden (sognepræsten). Derudover er det vigtigt at huske på, at Bedemanden skal være i besiddelse af dødsattesten, før den afdøde må flyttes.

Skovbegravelser og andre trosberretninger

Når der sker et dødsfald, skal en læge udfylde og underskrive en dødsattest. Herefter indberettes attesten elektronisk til Sundhedsstyrelsen, men den skal samtidig også udskrives på papir til begravelsesmyndigheden (sognepræsten). Derudover er det vigtigt at huske på, at Bedemanden skal være i besiddelse af dødsattesten, før den afdøde må flyttes.

Uanset om dødsfaldet er sket i hjemmet, på hospital/hospice/plejehjem eller andetsteds, vil vi efter aftale med de pårørende gøre afdøde i stand, lægge afdøde i kiste, varetage en evt. udsyngning samt sørge for transport til kapel eller krematorie.

Senest to dage efter dødsfaldet skal der indsendes en anmodning om begravelse eller ligbrænding til kirkekontoret i bopælssognet, hvor sognepræsten er begravelsesmyndighed – dette skal gøres uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej. På anmodningen skal man angive, hvordan begravelsen skal foregå, og her er det vigtigt, at afdødes ønsker bliver respekteret. Bedemanden skal have fuldmagt fra nærmeste pårørende (eksempelvis ægtefælle, forældre eller barn af afdøde) for at anmelde dødsfaldet. I dag foregår denne del digitalt, så de eneste nødvendige oplysninger på afdøde er navn, adresse og CPR-nummer. Hvis afdøde er gift/registreret partner eller enke/enkemand, skal vi bruge de samme oplysninger (og en evt. dødsdato) på ægtefællen/partneren. Hvis der opstår problemer med at finde gamle CPR-numre eller lignende, så hjælper vi selvfølgelig meget gerne med at skaffe den nødvendige dokumentation. Det familiemedlem, som står som anmelder af dødsfaldet overfor sognet, bliver også kontaktperson i forhold til Skifteretten, hvis ikke andet er aftalt.

“Det er bedre
at have elsket og mistet
end slet ikke at have elsket”

Alfred Tennyson, 1809 – 1992

Skovbegravelse på fyn

Hvis man ønsker en bisættelse et andet sted end en kirkegård, er Kohaveskoven et godt valg. Skoven er smuk og fredfyldt og den er en den første kommunale skovbegravelsesplads i Danmark.

Odense Stenhuggeri

Odense stenhuggeri har det bredeste udvalg og giver professionel vejledning fra faglærte stenhugger.

Begravelse eller Bisættelse

Valg af gravsted har stor betydning for om der skal udføres en begravelse eller en bisættelse. Hvis du ønsker at vide mere om hvad det indebærer, er du velkommen til at kontakte os eller læse vores sider netop om begravelser og bisættelser.

Valg af kiste eller urne

Farvel Jord har et stort udvalg af kister og urner til forskellige typer begravelse, kremering eller bisættelser.

En samtale er helt uforpligtende

Kontakt Farvel Jord

Telefon

Adresse

Peder Wessels Vej 21

5220 Odense SØ

 

CVR 44860104